Stavba Rajec,Tŕstie: Rozšírenie NN káblovej siete pre záhradkarsku osadu

zverejnené: 22.08.2012
STAVBA - RAJEC, TŔSTIE: ROZŠÍRENIE NN KÁBLOVEJ SIETE PRE ZÁHRADKARSKU OSADU  

Stavebné povolenie vydal:                
Mesto Rajec pod č.j. 01/772/2012/ST/09-Ďu;
Stavebné povolenie právoplatné od:
  05.04.2012;
Stavebník:                                         
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Pri Rajčanke 2927/8,
                                                           010 47 Žilina;
Zhotoviteľ:                                          
Elektroenergetické montáže, a.s. Pri Rajčanke 2923/10, 010 01 Žilina;
Začiatok prác:                                    
07.08.2012;
Predpokladaný koniec prác:              
31.10.2012;
Projektový manažér:                          
František Vacko;
Stavby vedúci:                                    
Ján Kobera;
Stavebný dozor:                                  
Marian Šottník;

Informácie o pripojení elektrickej prípojky Vám podajú na adrese :
Zákaznícke centrum SSE Žilina, nám. Andreja Hlinku 2 v stránkových dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. a v stredu od 8.30 hod do 17.30 hod., alebo na tel. číslach 0950/111468, 0906/252525.
Pri žiadostiach uvádzajte Vám pridelené evidenčné číslo: P xxxxxxxxxxxxxx.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa