Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - rekonštrukcia asfaltového chodníka na ul. Bystrickej v Rajci

zverejnené: 28.05.2012   
Výzva - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác s názvom - "Rekonštrukcia asfaltového chodníka na ul. Bystrickej v Rajci".
Príloha:
1. Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia asfaltového chodníka na ul. Bystrickej v Rajci
2. Výkaz výmer - Rekonštrukcia asfaltového chodníka na ul. Bystrickej v Rajci
3. Situácia - rozsah prác
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa