Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Valča – Zmeny a doplnky č.1 .

zverejnené: 20.04.2012 

Verejná vyhláška

Mesto Rajec oznamuje občanom, že v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na Mesto Rajec Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Valča – Zmeny a doplnky č.1. (viac informácií príloha)

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa