Obec Veľká Čierna oznamujem rodičom detí, že má voľné miesta v MŠ

Obec Veľká Čierna oznamuje rodičom detí, 
že v školskom roku 2012/ 2013 má v Materskej škole voľné kapacity.

Od 1.9.2012 príjme do Materskej školy deti vo veku od 3 do 6 rokov. Materská škola je jednotriedna s počtom detí max.24 a jej prevádzka je denne od 6:15 hod do 15:30 hod.

Doprava do Materskej školy je možná autobusovými spojmi:
odchod z Rajca / nástup stanica Kostolná-tržnica /
                        6:50 hod - smer Považská Bystrica
                        7:15 hod - žiacky spoj pre deti z Malej Čiernej

odchod z Veľkej Čiernej
                     14:57 hod - od MŠ cez Malú Čiernu do Rajca
                     15:20 hod - z autobusovej zástavky priamodo Rajca
                     15:40 hod - z autobusovej zástavky priamo do Rajca
Bližšie informácie o zariadení a jeho prevádzke radi poskytneme osobne v budove Materskej školy vo Veľkej Čiernej alebo na telefónnych číslach: 041/542 24 52; 041/ 542 22 95 v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod do 15:00 hod.
 
                                   
                                                                                                   Ing. Štefan Harant v.r.
                                                                                                             starosta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa