Výzva - zákazka s nízkou hodnotou

zverejnené: 16.03.2012   Výzva - zákazka s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služieb s názvom:
"Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, predaja a nájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí prostredníctvom elektronickej aukcie, poskytnutie licencie umiestnenej na Webovom portáli uchádzača, ktorý je prevádzkovateľom informačného systému".
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa