Úvod

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji
Vážení občania,   Žilinský samosprávny kraj prijal dlhodobú víziu rozvoja kraja s názvom „Žilinský kraj 22+“, ktorou chceme garantovať otvorenosť kraja a zámer kraja byť priateľský k rodinám. Dovoľujem si Vás preto osloviť s ponukou na spoluprácu pri tvorbe novej, modernej Koncepcie rozvoja… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Živý betlehem v Rajci 2018

Živý betlehem v Rajci 2018
  Mesto Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár  vás pozývajú na divadelné predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré sa uskutoční v piatok 21.12.2018 na Námestí SNP v Rajci. Predstavenia: 9.00, 10.00, 15.00 a 18.00 hod. viac informácii

Anjelské husle - vianočný koncert

Anjelské husle - vianočný koncert
  Marco Rajt & Band vás pozýva na koncert ANJELSKÉ HUSLE - vianočné tour nedeľa 16.12.2018 o 17.00 hod. Kultúrny dom Rajec Cena vstupenky: 10 € (deti do 10 rokov zadarmo) Predaj vstupeniek: - ticketportal - Mestský úrad Rajec – knižnica - na mieste pred koncertom   viac informácii

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - putovná výstava v Rajci (29.11.-10.12.2018)

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - putovná výstava v Rajci (29.11.-10.12.2018)
  REMESELNÉ DIELNE / WARSZTATY RZEMIEŚLNICZEPUTOVNÁ VÝSTAVA / PODRÓŻUJĄCA WYSTAWANázov mikroprojektu: Poľsko-slovenské cesty dedičstvaNazwa mikroprojektu:  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwaMikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii

Domáce a komunitné kompostovanie

Domáce a komunitné kompostovanie
DOMÁCE A KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE        Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvatel' v priemere 225 - 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spal'ovniach. Táto mnohoraká zmes (papier, sklo, plasty, bioodpad, kovy, textil,… viac informácii

Predchádzanie šírenia afrického moru ošípaných

Vážení občania.   Regionálna veterinárna správa Žilina v zmysle zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti informuje občanov, že v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, z dôvodu… viac informácii

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent / asistentka do materskej školy

Mesto Rajec   prijme do pracovného pomeru uchádzača, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na ÚPSVaR v Žiline na obsadenie pracovného miesta: pedagogický asistent / asistentka do materskej školy.     Stupeň vzdelania : Stredná škola   Podmienky prijatia : - uchádzač… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky - P.Balcer - J.Brundza - S.Gažúrová - M.Grupáčová - J.Klinec - T.Kordiš - 2x - B.Kuchtová - V.Kuľa - R.Lednický - M.Mieresová - J.Stranianek - N.Škorová - E.Šomšáková - M.Vavrík

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 26.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanom:   - Pavol Balcer - Jaroslav Brundza - Simona Gažúrová - Magdaléna Grupáčová - Jozef Klinec - Tomáš Kordiš - 2x - Božena Kuchtová - Viktor Kuľa - Radoslav… viac informácii

Kompostér do každého rodinného domu

Kompostér do každého rodinného domu
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2736/2018 dňa 23.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2018 dňa 26.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2962/2018 dňa 20.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre sieťové a elektronické… viac informácii

Voľné pracovné miesto - učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec ako zriaďovateľ Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, 015 22 Rajec   prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku materskej školy na plný pracovný úväzok na obdobie počas zastupovania rodičovskej dovolenky do MŠ, Obrancov mieru.   Požiadavky: kvalifikačné predpoklady… viac informácii

Mesto

Základné údaje Základné údaje
30.11.2018
  Mesto Rajec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. … viac informácii
Počasie Počasie
30.11.2018
     Ďalšie informácie o počasí z meteostanice Rajec (tu) viac informácii
Sociálna starostlivosť Sociálna starostlivosť
28.11.2018
              SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ   Ekonomicky oprávnené náklady na… viac informácii
Tvorivé remeselné dielne pokračovali Tvorivé remeselné dielne pokračovali
13.11.2018
   KONTYNUOWANO TWÓRCZE WARSZTATYe       Dwa kolejne wspólne spotkania słowackich i polskich dzieci w ramach… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - 10.december 2018
11.12.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 06. decembra 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2018
10.12.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5. december 2018
07.12.2018
  P O Z V Á N K A   V Rajci dňa 30. novembra 2018   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018
04.12.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018 viac informácii

Mestský úrad

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji
05.12.2018
Vážení občania,   Žilinský samosprávny kraj prijal dlhodobú víziu rozvoja kraja s názvom „Žilinský kraj 22+“, ktorou chceme garantovať… viac informácii
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
03.12.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení… viac informácii
Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci
01.12.2018
ORGANIZAČNÝ PORIADOKMestského úradu v Rajci Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Špánik
30.11.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 31.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Marcel… viac informácii

Mestská polícia

Našiel sa detský bicykel. Našiel sa detský bicykel.
29.09.2018
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania
12.12.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii
Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
30.11.2018
  Vážení občania.   Mesto Rajec a Priatelia zeme   Vás pozývajú na prednášku o kompostovaní,   ktorá sa uskutoční dňa 29.11… viac informácii
Domáce a komunitné kompostovanie Domáce a komunitné kompostovanie
29.11.2018
DOMÁCE A KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE        Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvatel' v priemere 225 - 240 kg… viac informácii
Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry
27.11.2018
 Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry.  Občania, ktorí dostali oznámenie, si môžu komposter prevziať v dňoch… viac informácii

Kultúra

Mikuláš na námestí v Rajci Mikuláš na námestí v Rajci
10.12.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na podujatie MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.12.2018 od 15. hodiny.   - zábavný… viac informácii
Živý betlehem v Rajci 2018 Živý betlehem v Rajci 2018
30.11.2018
  Mesto Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár  vás pozývajú na divadelné predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré sa uskutoční v piatok 21… viac informácii
Anjelské husle - vianočný koncert Anjelské husle - vianočný koncert
30.11.2018
  Marco Rajt & Band vás pozýva na koncert ANJELSKÉ HUSLE - vianočné tour nedeľa 16.12.2018 o 17.00 hod. Kultúrny dom Rajec Cena vstupenky:… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2018 Šachový kráľ Rajca 2018
30.11.2018
  Mesto Rajec a Šachový klub Rajec pozývajú všetkých priaznivcov kráľovskej hry na 13. ročník šachového turnaja ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA  v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2018 Rajčan 11/2018
12.11.2018
RAJČAN 11/2018; súbor PDf (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry v každom rodinnom dome… viac informácii
Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii
Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii
Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
28.10.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu
28.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 27.10. o 14:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Višňové v… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1
19.10.2018
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
28.11.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa