Úvod

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
   Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania   na sobotu 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   Ak v prvom kole… viac informácii

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta… viac informácii

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 zo dňa 10.januára 2019 primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 28. januára 2019 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne::   Volebný okrsok č. 01 Volebný okrsok číslo 01… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Rajec   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Rajec pre… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 16.marca 2019 a 30.… viac informácii

Detský karneval 2019

Detský karneval 2019
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.2.2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Vstup zdarma! Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu. viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií … viac informácii

Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

OKRESNY URAD ZILINApozemkový a lesný odborVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektroinštalácia pre plynovú kotolňu v Domove vďaky v Rajci

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:  Mesto RajecIČO:       … viac informácii

Verejná vyhláška – Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/3620/2018 – 2 dňa 8.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Podal žiadosť o… viac informácii

Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?

  Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?   Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza nato, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim vekom sily ubúdajú, a akosi sa nám niekedy zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne… viac informácii

XX. Rajecký mestský ples

XX. Rajecký mestský ples
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2019 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca hrá Števo Hruštinec so skupinou.   Predpredaj vstupeniek: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod. Cena… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Benkova, Janka Kráľa, Moyzesova, S. Chalupka

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Benkova, Janka Kráľa, Moyzesova, S. Chalupka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      26.02.2019 od 7:30 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta
Zimná údržba v našom meste. Pohľad z kabíny odhŕňacieho auta. viac informácii

Mesto Rajec, vyzýva občanov a návštevníkov mesta

Mesto Rajec,  vyzýva občanov a návštevníkov mesta
Vážení občania,   Mesto Rajec,   vyzýva občanov a návštevníkov mesta, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch, nakoľko tým ohrozujú a sťažujú zimnú údržbu.   Autá je potrebné zaparkovať na miestach na to určených.   Ďakujeme za… viac informácii

Mesto

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Voľby prezidenta Slovenskej republiky
14.02.2019
   Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby… viac informácii
Informácie pre voliča
14.02.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v … viac informácii
Volebné okrsky a volebné miestnosti
14.02.2019
V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 zo dňa 10.januára 2019 primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 28.… viac informácii
e-mailová adresa na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14.02.2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Rajec   MESTO… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec
12.02.2019
  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2018
21.01.2019
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2018 viac informácii
Primátor mesta Primátor mesta
05.01.2019
Ing. MILAN LIPKA   Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho… viac informácii
Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018
27.12.2018
Uznesenia č. 110 - 123 schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018   Meno a priezvisko za… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 163, 164, 165, 205 Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Hollého 163, 164, 165, 205
11.02.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fullova - Haškova - Nerudova - Slotova - Partizánska Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Fullova - Haškova - Nerudova - Slotova - Partizánska
07.02.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Benkova, Janka Kráľa, Moyzesova, S. Chalupka Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Rajec, Benkova, Janka Kráľa, Moyzesova, S. Chalupka
01.02.2019
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
07.02.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
HORIACE KONTAJNERY HORIACE KONTAJNERY
31.12.2018
  HORIACE KONTAJNERY   Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom   vyzývajú občanov mesta… viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2019
31.12.2018
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2019.     Dňom 3.1.2019 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka
12.02.2019
OKRESNY URAD ZILINApozemkový a lesný odborVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav… viac informácii
Verejná vyhláška – Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia
11.02.2019
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/3620/2018 – 2 dňa 8.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
05.02.2019
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia
04.02.2019
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/2962/2018 – 2 dňa 4.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N… viac informácii

Kultúra

Cez prázdniny sa nenudím Cez prázdniny sa nenudím
14.02.2019
  Mesto Rajecpozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielne CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 4.3.2019: Veľkonočný obrázok utorok 5.3… viac informácii
Expedičná kamera 2019 Expedičná kamera 2019
14.02.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na medzinárodný festival cestovateľských filmov   EXPEDIČNÁ KAMERA 2019,   ktorý sa uskutoční v piatok 1.3… viac informácii
Fašiangová zabíjačka 2019 Fašiangová zabíjačka 2019
14.02.2019
    MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční v piatok 1.3.2019 od 13.00… viac informácii
Detský karneval 2019 Detský karneval 2019
14.02.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na DETSKÝ KARNEVAL,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.2.2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Vstup zdarma… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 1/2019 Rajčan 1/2019
15.01.2019
  RAJČAN 1/2019; súbor PDF (7,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ustanovujúce zasadnutie… viac informácii
Rajčan 12/2018 Rajčan 12/2018
17.12.2018
RAJČAN 12/2018, súbor PDF (9MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Knihu RAJECká dolina slávnostne… viac informácii
Rajčan 11/2018 Rajčan 11/2018
12.11.2018
RAJČAN 11/2018; súbor PDf (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry v každom rodinnom dome… viac informácii
Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
28.10.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu
28.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 27.10. o 14:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Višňové v… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1
19.10.2018
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
07.02.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa