Úvod

Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)

Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10.2020   Výstava je inštalovaná v súvislosti s dokončením cyklochodníka Rajec - Šuja a cyklotrasy Rajeckou dolinou na dvoch kolesách. viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T. Wirgha)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020

Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020
Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020   Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, prijal krízový štáb mesta dňom 15. 10. 2020 nasledovné opatrenia:   Vstup a pobyt v … viac informácii

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2
  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava                                                        … viac informácii

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava                                                        … viac informácii

ZRUŠENÉ!!! Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020

ZRUŠENÉ!!!     Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020
ZRUŠENÉ!!! KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec       Rajec 5.10.2020   POZVÁNKA    Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2020 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. … viac informácii

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY   č. 645   z 12. októbra 2020    k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa   čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu… viac informácii

TS: Mesto Rajec realizuje masívnu rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch

TS: Mesto Rajec realizuje masívnu rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch
TLAČOVÁ SPRÁVA    Mesto Rajec realizuje masívnu rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch     Rajec, 7.10.2020 – Mesto Rajec v týchto dňoch dokončilo výstavbu nového cyklochodníka spájajúceho mesto Rajec a susednú obec Šuja, financovaného z dotácie MDaV SR… viac informácii

Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020

Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 8. októbra 2020 P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 14.… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Brundza J.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Mičuda Z., Sihlovec M.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 7.10.2020

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 7.10.2020
Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec     Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Tabaček F., Vysoký M., Rýpal P., Grofik M.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Výberové konanie: VEDÚCI/VEDÚCA ODDELENIA ÚDRŽBY A SLUŽIEB

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:   vedúci/vedúca oddelenia údržby a služieb   Miesto výkonu práce: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2 Druh práce: hlavný pracovný pomer Základné požiadavky a osobnostné… viac informácii

Mesto

Dokumenty
16.10.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)   Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (word-subor) … viac informácii
Petíca rodičov žiakov a priaznivcov ZUŠ v Rajci
14.10.2020
Petícia rodičov žiakov a priaznivcov ZUŠ v Rajci. ...viac informácií   Štátna školská inšpekcia - Návrh na odvolanie riaditeľa ZUŠ… viac informácii
Dokumenty
13.10.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)   Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (word-subor) … viac informácii
Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
12.10.2020
          Materská škola - ul. Obrancov mieru Zriaďovateľ Materskej školy:   Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2020 - súbory pdf na stiahnutie
20.10.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019… viac informácii
ZRUŠENÉ!!!     Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020 ZRUŠENÉ!!! Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020
14.10.2020
ZRUŠENÉ!!! KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec       Rajec 5.10.2020  … viac informácii
MsZ - Uznesenia komisií
12.10.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci    viac informácii
Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020 Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020
08.10.2020
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 8. októbra 2020 P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č.… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T. Wirgha)
16.10.2020
MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným… viac informácii
Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020 Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020
15.10.2020
Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 15. 10. 2020   Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti s… viac informácii
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2
15.10.2020
  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava             … viac informácii
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1
15.10.2020
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava             … viac informácii

Životné prostredie

ROZHODNUTIE Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/026990-005/Ros
16.10.2020
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia … viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
29.09.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020/UR/25-Ďu        … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba
18.09.2020
 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020    … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.
04.09.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020      … viac informácii

Kultúra

Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020) Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
20.10.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10… viac informácii
Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020) Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020)
30.09.2020
  Mesto Rajec organizujú   DOBROČINNÚ ZBIERKU,   ktorá sa uskutoční od pondelka 5.10. do piatka 9.10.2020 denne 8.00 - 11.00 … viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ! Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ!
30.09.2020
      Oznamujeme vám, že na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR sa plánované podujatie 20.11.2020 (náhradný… viac informácii
Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti - ZRUŠENÝ! Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti - ZRUŠENÝ!
30.09.2020
  Oznamujeme vám, že na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR sa plánované podujatie 16.10.2020:   koncert PACIPAC… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 10/2020 Rajčan 10/2020
08.10.2020
 RAJČAN 10/2020, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; MsP -… viac informácii
Rajčan 9/2020 Rajčan 9/2020
08.09.2020
 RAJČAN 9/2020, súbor PDF  (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový… viac informácii
Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii
Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.09.2020
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
29.09.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa