Úvod

Mestský úrad Rajec - úradné hodiny od 1.6.2020

Mestský úrad Rajec - úradné hodiny od 1.6.2020
Mestský úrad v Rajci oznamuje občanom, že dňom 01. júna 2020 budú úradné hodiny nasledovne:   Pondelok    8.00 - 11.00    12.00 - 15.00 Utorok   8.00 - 11.00     Streda   8.00 - 11.00   12.00 - 16.00 Štvrtok   8.00 - 11.00   … viac informácii

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod.
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp.zn.: OLP/4592/2020 Bratislava, 02.06.2020         Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia       … viac informácii

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/1934/2020; dňa   02.06.2020   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA    Meno (názov) a adresa žiadateľa: CREATIVE SAN s.r.o.,  Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii

Oznámenie o zmene dĺžky prevádzky školského zariadenia.

Primátor mesta Rajec Rozhodnutím č. 2204/2020 zo dňa 28. mája 2020 mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 2158/2020 zo dňa 22.5.2020, ktorým sa upravuje dĺžka prevádzky v základnej škole v čase od 7:50 do 13:00 h s účinnosťou od 1. júna 2020.   Príloha: viac informácii

Oznámenie o streľbách - jún/2020

Oznámenie o streľbách - jún/2020
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   3. 6. od 08:00 do 24:00 4. 6. 08:00 15:00 5. 6. 08:00 14:00 9. 6. 08:00 15:00 10. 6. 08:00 24:00 11. 6. 08:00 24:00 12. 6. 08:00… viac informácii

Rozhodnutie primátora mesta o určení dĺžky prevádzky školského klubu

MESTO RAJEC Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec Rajec, 27. mája 2020 Číslo: 2188/2020 Rozhodnutie   Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 :   a) určuje dĺžku prevádzky školského klubu detí v… viac informácii

Rozhodnutie primátor mesta o obnovení školského vyučovania

MESTO RAJEC Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec Rajec, 22. mája 2020 Číslo: 2158/2020 Rozhodnutie   Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 :   a) obnovuje školské vyučovanie: 1. v materských… viac informácii

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia
Mesto Rajec spustilo pre svojich občanov mobilnú aplikáciu RAJEC    Mestský úrad Rajec neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Snaží sa poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a… viac informácii

Základná umelecká škola Rajec - Prihlášky do ZUŠ

Základná umelecká škola Rajec - Prihlášky do ZUŠ
Základná umelecká škola Rajec. Prihlášky do ZUŠ. Môžete posielať elektronicky alebo poštou 12.5. – 29.5. 2020 do nasledujúcich odborov ZUŠ: - Hudobného - Výtvarného - Tanečného - Literárno-dramatického. Tešíme sa na Vás! Viac informácií www. mzusrajec.sk prihláška na staihnutie https://www.izus.cz… viac informácii

Oznam - pozastavenie platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

MESTO RAJEC   oznamuje zákonným zástupcom detí, navštevujúcich Materskú školu, Obrancov mieru 400/51, Rajec a Materskú školu, Mudrochova 930/10, Rajec,   aby z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl dočasne pozastavili platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 20209/2021. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC   MIESTO VYDÁVANIA… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2020/2021. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,MUDROCHOVA 930/10, RAJEC MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI: - Materská škola… viac informácii

Farská charita Ponúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii

Farská charita Ponúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii
Farská charita Rajec poonúka pomoc počas koronavírusu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii; o svojich potrebách, alebo o potrebách iných dajte nám vedieť na telefónne číslo: 0910 955 122 email: farskacharitarajec@gmail.com vhodením odkazu do označenej škatule na dverách bývalej cirkevnej školy… viac informácii

Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených

Mesto Rajec ponúka pomoc osamelým seniorom - Balíček pomoci pre znevýhodnených
  MESTO RAJEC PONÚKA POMOC OSAMELÝM SENIOROM  Balíček pomoci pre znevýhodnených   Drahí spoluobčania,   chcel by som Vás touto cestou požiadať o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich senioroch, prípadne ťažko zdravotne postihnutých, alebo ľudí… viac informácii

Mesto

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod.
04.06.2020
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp.zn.: OLP/4592/2020 Bratislava, 02… viac informácii
Mestský úrad v Rajci - úradné hodiny MsÚ od 4.5.2020 a Oddelenia dokladov od 5.5.2020 Mestský úrad v Rajci - úradné hodiny MsÚ od 4.5.2020 a Oddelenia dokladov od 5.5.2020
04.06.2020
Mestský úrad v Rajci oznamuje občanom, že od 4. mája 2020 sú úradné hodiny nasledovne:   Pondelok   8.00 – 11.00 Utorok   8.00 –… viac informácii
OÚ Žilina - Rozhodnutie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec na roky 2019-2015 - aktualizácia
28.05.2020
  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia… viac informácii
OÚ Žilina - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025"
28.05.2020
  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia… viac informácii

Samospráva

Audio a foto záznam zo zasadnutia MsZ Rajec dňa 14.5.2020 Audio a foto záznam zo zasadnutia MsZ Rajec dňa 14.5.2020
03.06.2020
Dátum Dokumenty zo zasadnutia MsZ Audiozáznam z rokovania MsZ     14.05. 2020 - Zápisnica (...tu)   Audiozáznam zo… viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
03.06.2020
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.   Od 27.02.2020 videozáznamy z… viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
25.05.2020
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii

Mestský úrad

Mestský úrad Rajec - úradné hodiny od 1.6.2020 Mestský úrad Rajec - úradné hodiny od 1.6.2020
04.06.2020
Mestský úrad v Rajci oznamuje občanom, že dňom 01. júna 2020 budú úradné hodiny nasledovne:   Pondelok    8.00 - 11.00  … viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 27.5.2020 Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 27.5.2020
04.06.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.   Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny   Oznamujeme Vám, že dňa 27.5.2020 od 7:30 h do 15:30 h… viac informácii
Oznámenie o zmene dĺžky prevádzky školského zariadenia.
30.05.2020
Primátor mesta Rajec Rozhodnutím č. 2204/2020 zo dňa 28. mája 2020 mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 2158/2020 zo dňa 22.5.2020, ktorým sa… viac informácii
Oznámenie o streľbách - jún/2020 Oznámenie o streľbách - jún/2020
28.05.2020
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   3. 6. od 08:00 do 24:00 … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - samoobslužná autoumyváreň
04.06.2020
Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/1934/2020; dňa   02.06.2020   VEREJNÁ… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov v dňoch 15.4. - 4.5.2020
26.05.2020
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 15.4. - 4.5.2020 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2020 v meste Rajec Harmonogram vývozu odpadov na rok 2020 v meste Rajec
25.05.2020
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2020 v meste Rajec Zmesový komunálny odpad Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu bude každú… viac informácii
MŽP SR - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I
18.05.2020
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii

Kultúra

Kurz: PILATES Kurz: PILATES
04.06.2020
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci vás pozýva na   Kurz cvičenia PILATES cvičenie je zamerané na posilnenie oslabených svalových skupín… viac informácii
Preventívne opatrenia - KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA ZRUŠENÉ! Preventívne opatrenia - KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA ZRUŠENÉ!
04.06.2020
 Na základe  nariadenia Krízového štábu SR z dôvodu hrozby epidémie nového koronavírusu zo dňa 9.3.2020    VŠETKY KULTÚRNE A… viac informácii
Jarné čistenie RAJCA Jarné čistenie RAJCA
04.06.2020
  MESTO RAJEC JARNÉ ČISTENIE RAJCA PRISPEJTE K ČISTOTE NÁŠHO OKOLIA AJ VY!   POČAS VAŠICH PRECHÁDZOK PO OKOLÍ MESTA VYZBIERAJTE ODPADKY,… viac informácii
Výstava: Čísla v obrazoch (24.4. - 22.6.2020) Výstava: Čísla v obrazoch (24.4. - 22.6.2020)
04.06.2020
  MESTO RAJEC vás pozýva na výstavuMiroslava Žideka v spolupráci s OZ Znalosť   ČÍSLA V OBRAZOCH24.4. - 22.6.2020Výstavná sieň Radnice v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5/2020 Rajčan 5/2020
11.05.2020
RAJČAN 5/2020   Oznamujeme vám, že vzhľadom na súčasnú situáciu v mesiaci máj (5/2020) mesačník Rajčan nevyjde. viac informácii
Rajčan 4/2020 Rajčan 4/2020
08.04.2020
 RAJČAN 4/2020; súbor PDF (2 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Opatrenia súvisiace s novým… viac informácii
Rajčan 3/2020 Rajčan 3/2020
12.03.2020
 RAJČAN 3/2020; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Výsledky parlamentných… viac informácii
Rajčan 2/2020 Rajčan 2/2020
11.02.2020
 RAJČAN 2/2020, súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; V Rajci sa najčastejšie… viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
20.03.2020
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa