Úvod

Divadelné predstavenie: MILENEC

Divadelné predstavenie: MILENEC
    Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla MILENEC, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. marca 2020 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Rajci. Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona. V hlavnej úlohe Martin… viac informácii

Cez prázdniny sa nenudím

Cez prázdniny sa nenudím
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielne   CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM25.a 26.2.2020 (utorok a streda) od 9.00 do 12.00 hod. veľká zasadačka MsÚ RajecPríď spoločne s nami stráviť príjemné, tvorivé a inšpirujúce predpoludnie. Tešíme sa na teba!   Počas… viac informácii

Fašiangová zabíjačka

Fašiangová zabíjačka
  MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na   FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční v piatok 21.2.2020 na Námestí v Rajci. Na tradičných špecialitách si môžete pochutnať od 13. hodiny. Budú pre vás pripravené pečené klobásy, jaternice, pečené mäso, škvarky a… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020

V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu… viac informácii

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby I/64 Rajecké Teplice - Kľače

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2019/UR/07-Ďu; dňa 19.2.2020      VEREJNÁ VYHLÁŠKA     ROZHODNUTIE Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.… viac informácii

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania -  Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát A tentokrát má možnosť zapojiť sa do súťaže aj naše mesto Rajec.    … viac informácii

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline   VÝZVA SENIOROM nepodceňujte používanie reflexných prvkov CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT   Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov… viac informácii

Výberové konanie na pracovné miesto - náčelník Mestskej polície Rajec

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:   náčelník Mestskej polície Rajec     Kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie - odborná spôsobilosť v zmysle § 25… viac informácii

Výberové konanie na pracovné miesto - vedúci/vedúca finančného oddelenia

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:   vedúci/vedúca finančného oddelenia   Základné požiadavky a osobnostné predpoklady: - VŠ vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru… viac informácii

Detský karneval 2020

Detský karneval 2020
  Mesto Rajec vás pozýva na   DETSKÝ KARNEVAL,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.2.2020  o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci.Vstup zdarma!   Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na… viac informácii

Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích povolení

Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích povolení
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích povolení   Mestská polícia Rajec bude od 3.2.2020 vydávať parkovacie povolenia na rok 2020  pracovných dnoch v čase    08:00 - 09:00 h  a  14:00 - 15:00 h viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 11.02.2020

  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií … viac informácii

Rajecký mestský ples

Rajecký mestský ples
  Mesto Rajec vás pozýva na XXI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.2.2020 o 19.30 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Do tanca hrá hudobná skupina EXTRA z Považskej Bystrice. Predpredaj vstupeniek od 9.12.2019: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.  … viac informácii

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2019-Ja Č. záznamu: 01/39/2019/1 Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia v… viac informácii

Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2020-Ja Č. záznamu: 01/3905/2019/PR/01-Ja Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     ROZHODNUTIE VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A… viac informácii

Mesto

Obchodná verejnú súťaž - KNC parcela č. 1316/18; KNC parcela č. 276/11
31.01.2020
MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí… viac informácii
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020
30.01.2020
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3 , 015 01 Rajec Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020 Názov… viac informácii
Sociálna starostlivosť Sociálna starostlivosť
30.01.2020
              SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ   Ekonomicky oprávnené náklady na… viac informácii
Prenájom nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov
29.01.2020
                PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV     KULTÚRNY… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020
21.02.2020
V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení… viac informácii
MsZ - Uznesenia komisií
21.02.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci  viac informácii
Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2018 - 2022
19.02.2020
Volebný obvod č. 1  Peter Hanus, Mgr.  peter.hanus@rajec.sk Komisia finančná - člen komisie Komisia sociálno-zdravotná - člen… viac informácii
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka
19.02.2020
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka   Primátor mesta Rajec, Ing. Milan Lipka v… viac informácii

Mestský úrad

Organizačná štruktúra MsÚ Organizačná štruktúra MsÚ
21.02.2020
  Organizačná štruktúra MsÚ Rajec - väčšie rozlíšenie, klinutím na obrázok viac informácii
Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania -  Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
20.02.2020
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o… viac informácii
Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov
20.02.2020
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline   VÝZVA SENIOROM nepodceňujte používanie reflexných prvkov CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT   Z… viac informácii
Výberové konanie na pracovné miesto - náčelník Mestskej polície Rajec
20.02.2020
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu: … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby I/64 Rajecké Teplice - Kľače
20.02.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2019/UR/07-Ďu; dňa 19.2.2020     … viac informácii
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja
10.02.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2019-Ja Č. záznamu: 01/39/2019/1… viac informácii
Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania
10.02.2020
  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2020-Ja Č. záznamu: 01/3905… viac informácii
Obytný dom 33 b.j. za Medikou Obytný dom 33 b.j. za Medikou
05.02.2020
Pôdorys - 1. nadzemné podlažie; kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie VÝMERA BYTOV A VÝŠKA NÁJOMNÉHO bytový dom 33 b.j. za Medikou Byt č.… viac informácii

Kultúra

Divadelné predstavenie: MILENEC Divadelné predstavenie: MILENEC
24.02.2020
    Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla MILENEC, ktoré sa uskutoční v… viac informácii
Cez prázdniny sa nenudím Cez prázdniny sa nenudím
24.02.2020
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielne   CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM25.a 26.2.2020 (utorok a streda) od 9.00 do… viac informácii
Fašiangová zabíjačka Fašiangová zabíjačka
24.02.2020
  MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na   FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční v piatok 21.2.2020 na… viac informácii
Detský karneval 2020 Detský karneval 2020
19.02.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na   DETSKÝ KARNEVAL,   ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.2.2020  o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2020 Rajčan 2/2020
11.02.2020
 RAJČAN 2/2020, súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; V Rajci sa najčastejšie… viac informácii
Rajčan 1/2020 Rajčan 1/2020
11.02.2020
RAJČAN 1/2020; súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Vianoce v … viac informácii
Rajčan 12/2019 Rajčan 12/2019
12.12.2019
 RAJČAN 12/2019; súbor PDF ( 3 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; ZUŠ oslávila 60. výročie založenia… viac informácii
Rajčan 11/2019 Rajčan 11/2019
11.11.2019
  RAJČAN 11/2019, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Zomrela čestná občianka… viac informácii

Šport

RAJECKÉ KORDOVÁNKY RAJECKÉ KORDOVÁNKY
05.12.2019
  odkaz na oficiálnu stránku Rajecké kordovánky   Sabinovská palička.Spolu asi 500 mažoretiek z dvadsiatich súborov ukázalo… viac informácii
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec
21.11.2019
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec v znení Dodatoku č. 1 k prevádzkovému poriadku Športového areálu Rajec zo dňa 1.11.2019  … viac informácii
Pozvánka na futbal -  20.10.2019 o 14:00 h  - FK Rajec  vs. OFK Teplička nad Váhom Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom
21.10.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 20.10.2019 o 14:00 h - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom … viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
08.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa