Úvod

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
  Denný stacionár   Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!   Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky Rajec máte možnosť stráviť v dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 16. 30 hod, kde je zabezpečená strava 3x v… viac informácii

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 % mKO ÚVKO = ( 651192 : 2265982 ) x 100 = 28,74 %     m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov… viac informácii

Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby - Samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu dňa 25.2.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY     Meno (názov ) a adresa žiadateľa : CREATIVE SAN s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii

Divadelné predstavenie: MILENEC

Divadelné predstavenie: MILENEC
    Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla MILENEC, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. marca 2020 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Rajci. Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona. V hlavnej úlohe Martin… viac informácii

Cez prázdniny sa nenudím

Cez prázdniny sa nenudím
  Mesto Rajec pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielne   CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM25.a 26.2.2020 (utorok a streda) od 9.00 do 12.00 hod. veľká zasadačka MsÚ RajecPríď spoločne s nami stráviť príjemné, tvorivé a inšpirujúce predpoludnie. Tešíme sa na teba!   Počas… viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín  piatok 28.02.2020.  - elektrických a elektronických zariadení -… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%   dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.

Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii. Prosíme Vás o aktívnu… viac informácii

Výberové konanie na pracovné miesto - náčelník Mestskej polície Rajec

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:   náčelník Mestskej polície Rajec     Kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie - odborná spôsobilosť v zmysle § 25… viac informácii

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci

Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
KOHÉZNY FOND Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/34, ktorého predmetom je intenzifikácia a zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadu na… viac informácii

Fašiangová zabíjačka

Fašiangová zabíjačka
  MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajú na   FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa uskutoční v piatok 21.2.2020 na Námestí v Rajci. Na tradičných špecialitách si môžete pochutnať od 13. hodiny. Budú pre vás pripravené pečené klobásy, jaternice, pečené mäso, škvarky a… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020

V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu… viac informácii

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby I/64 Rajecké Teplice - Kľače

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2019/UR/07-Ďu; dňa 19.2.2020      VEREJNÁ VYHLÁŠKA     ROZHODNUTIE Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.… viac informácii

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát A tentokrát má možnosť zapojiť sa do súťaže aj naše mesto Rajec.    … viac informácii

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Výzva občanom - nepodceňujte používanie reflexných prvkov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline   VÝZVA SENIOROM nepodceňujte používanie reflexných prvkov CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT   Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov… viac informácii

Mesto

Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár Mesto Rajec a sociálne služby pre občanov - Denný stacionár
28.02.2020
  Denný stacionár   Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!   Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky Rajec máte možnosť… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%   dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
25.02.2020
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Obrancov mieru. Vážení rodičia, podl'a §… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
25.02.2020
  Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby pre MŠ - ul. Mudrochova. Vážení rodičia, podl'a § 50… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia komisií
25.02.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci  viac informácii
Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport
25.02.2020
    KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA   … viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020
21.02.2020
V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení… viac informácii
Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2018 - 2022
19.02.2020
Volebný obvod č. 1  Peter Hanus, Mgr.  peter.hanus@rajec.sk Komisia finančná - člen komisie Komisia sociálno-zdravotná - člen… viac informácii

Mestský úrad

Výberové konanie na pracovné miesto - náčelník Mestskej polície Rajec
25.02.2020
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu: … viac informácii
Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci Projekt - Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
25.02.2020
KOHÉZNY FOND Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí… viac informácii
Organizačná štruktúra MsÚ Organizačná štruktúra MsÚ
21.02.2020
  Organizačná štruktúra MsÚ Rajec - väčšie rozlíšenie, klinutím na obrázok viac informácii
Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
20.02.2020
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o… viac informácii

Životné prostredie

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.
28.02.2020
text-align: right; padding-right: 10px; padding-right: 10px; Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste… viac informácii
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.
28.02.2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m… viac informácii
Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby - Samoobslužná autoumyváreň
28.02.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu dňa 25.2.2020     VEREJNÁ… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
27.02.2020
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii

Kultúra

Expedičná kamera 2020 Expedičná kamera 2020
27.02.2020
    Mesto Rajec vás pozýva na medzinárodný festival cestovateľských filmov   EXPEDIČNÁ KAMERA 2020,   ktorý sa uskutoční v… viac informácii
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
27.02.2020
  Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajec organizujú pre žiakov prvého ročníka podujatie  PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE, ktoré… viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC Divadelné predstavenie: MILENEC
27.02.2020
    Mesto Rajec vás pozýva na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla MILENEC, ktoré sa uskutoční v… viac informácii
Zážitkové čítanie pre predškolákov Zážitkové čítanie pre predškolákov
27.02.2020
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajecorganizujú pre predškolákov z rajeckých materských škôlZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE (čítanie zábavnou formou)9… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2020 Rajčan 2/2020
11.02.2020
 RAJČAN 2/2020, súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; V Rajci sa najčastejšie… viac informácii
Rajčan 1/2020 Rajčan 1/2020
11.02.2020
RAJČAN 1/2020; súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Vianoce v … viac informácii
Rajčan 12/2019 Rajčan 12/2019
12.12.2019
 RAJČAN 12/2019; súbor PDF ( 3 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; ZUŠ oslávila 60. výročie založenia… viac informácii
Rajčan 11/2019 Rajčan 11/2019
11.11.2019
  RAJČAN 11/2019, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Zomrela čestná občianka… viac informácii

Šport

RAJECKÉ KORDOVÁNKY RAJECKÉ KORDOVÁNKY
05.12.2019
  odkaz na oficiálnu stránku Rajecké kordovánky   Sabinovská palička.Spolu asi 500 mažoretiek z dvadsiatich súborov ukázalo… viac informácii
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec
21.11.2019
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec v znení Dodatoku č. 1 k prevádzkovému poriadku Športového areálu Rajec zo dňa 1.11.2019  … viac informácii
Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom
21.10.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 20.10.2019 o 14:00 h - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom … viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
08.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa