Úvod

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 23. - 24. a 26. apríla 2018

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 23. - 24. a 26. apríla 2018
  V dňoch 23. – 24. a 26 apríla 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v úsekoch:   23. - 24. apríla 2018 Os 3506 Žilina 8.47 h - Rajec 9.30 h Os 3515 Rajec 14.28 h - Žilina 15.11 h … viac informácii

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina     Žilina 06.04.2018   Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64      … viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Moyzesova - Obrancov mieru - Sama Chalupku

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Moyzesova - Obrancov mieru - Sama Chalupku
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      7.5.2018 od 11:30 hod. do 15:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Mestská knižnica Rajec

Mestská knižnica Rajec
OZNAM  MESTSKÝ ÚRAD RAJEC - ODD. KULTÚRY oznamuje, že v termíne 9.4.2018 – 27.4.2018 sa uskutoční REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDUZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN: 8.00 - 16.00 hod.Z DÔVODU REVÍZIE KNIŽNIČNÉHO FONDUJE MESTSKÁ KNIŽNICA ZATVORENÁ! V TOMTO OBDOBÍ NIE JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ VÝMENU, VRÁTENIE A… viac informácii

Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti

Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti
  MESTO RAJEC VÁS POZÝVA NA MIRO JAROŠ: KONCERT PRE NEPOSLUŠNÉ DETI,ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v RajciVstupné: 12,00 €PREDPREDAJ: Mestský úrad Rajecoddelenie kultúry, po-pia 8.00 - 16.00 hod. viac informácii

Deň matiek - koncert Petra Stašáka

Deň matiek - koncert Petra Stašáka
  Mesto Rajec vás pozýva pri príležitosti Dňa matiek na koncert PETRA STAŠÁKA, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Rajci.   Vstup voľný! viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. apríl 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 16. apríla 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 o 16.00 h v malej… viac informácii

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE         Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie… viac informácii

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 11.4.2018   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom… viac informácii

Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec

Zápis do 1. ročníka - Základná škola, Lipová 2, Rajec
Základná škola, Lipová 2, Rajec  Kontakt: Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833  www:  mzsrajec.edu.sk   email:  riaditel@mzsrajec.edu.sk   v súlade s ustanovením… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 19.3. - 13.4.2018

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 19. 3. - 13. 4. 2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 19. 3. - do 23. 3. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova … viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018/2019. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,MUDROCHOVA 930/10, RAJEC MIESTO VYDÁVANIA ŽIADOSTI: - Materská škola… viac informácii

Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec

Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018/2019. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, OBRANCOV MIERU č. 400/51, RAJEC   MIESTO VYDÁVANIA… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  11. august 2018 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Mesto

Jedlo nás spája – medzinárodná kuchárka Jedlo nás spája – medzinárodná kuchárka
19.04.2018
Jedlo nás spája – medzinárodná kuchárka   Jedlo nás spája. Je základným prvkom identity každej spoločnosti. Vďaka nemu môžeme poznávať nielen… viac informácii
Partnerská zmluva uzatvorená medzi mestami Rajec v Slovenskej republike a Krnov v Českej republike Partnerská zmluva uzatvorená medzi mestami Rajec v Slovenskej republike a Krnov v Českej republike
19.04.2018
     Partnerská zmluvauzatvorená medzi mestami              Rajec v Slovenskej… viac informácii
Projekty: Poľsko-slovenské cesty dedičstva - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
19.04.2018
    P R O J E K T Y   Poľsko-slovenské cesty dedičstva - sekcia (tu) Poľsko-slovenské cesty dedičstva. - Polsko-słowackie… viac informácii

Samospráva

VZN Mesta Rajec - rok 2018
23.04.2018
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2018 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018
17.04.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2018 viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017
16.04.2018
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017 viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 19. apríl 2018
16.04.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 16. apríla 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii

Mestský úrad

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 23. - 24. a 26. apríla 2018 Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 23. - 24. a 26. apríla 2018
23.04.2018
  V dňoch 23. – 24. a 26 apríla 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Rusnák
23.04.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 20.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Dušan… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kasman
23.04.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 20.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav… viac informácii
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
20.04.2018
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č.… viac informácii

Mestská polícia

Nájdený bicykel Nájdený bicykel
16.01.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii
Kontakty
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii

Životné prostredie

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače
23.04.2018
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov od 19.3. - 13.4.2018
09.04.2018
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 19. 3. - 13. 4. 2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Rajci" - verjná vyhláška
05.04.2018
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556… viac informácii
Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu
05.04.2018
OZNAM ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude  … viac informácii

Kultúra

Mestská knižnica Rajec Mestská knižnica Rajec
17.04.2018
OZNAM  MESTSKÝ ÚRAD RAJEC - ODD. KULTÚRY oznamuje, že v termíne 9.4.2018 – 27.4.2018 sa uskutoční REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDUZMENA OTVÁRACÍCH… viac informácii
Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti
17.04.2018
  MESTO RAJEC VÁS POZÝVA NA MIRO JAROŠ: KONCERT PRE NEPOSLUŠNÉ DETI,ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v… viac informácii
Deň matiek - koncert Petra Stašáka Deň matiek - koncert Petra Stašáka
17.04.2018
  Mesto Rajec vás pozýva pri príležitosti Dňa matiek na koncert PETRA STAŠÁKA, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 17. hodine v… viac informácii
Slávnostné vyhlásienie - Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2017 Slávnostné vyhlásienie - Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2017
17.04.2018
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie NAJLEPŠÍ… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 4/2018 Rajčan 4/2018
09.04.2018
RAJČAN 4/2018; súbor PDF (8 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Medzi Rajcom a Šujou sa vybuduje… viac informácii
Rajčan 3/2018 Rajčan 3/2018
09.03.2018
RAJČAN 3/2018; súbor PDF (7,2 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Petícia za obnovenej rýchlej… viac informácii
Rajčan 2/2018 Rajčan 2/2018
21.02.2018
RAJČAN 2/2018; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na Dubovej vyrastie vyhliadková… viac informácii
Rajčan 1/2018 Rajčan 1/2018
21.02.2018
 RAJČAN 1/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Uľahčenie dostupnosti služieb… viac informácii

Šport

21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 11:0 21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 11:0
24.04.2018
21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 11:0  viac informácii
21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 4:1 21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 4:1
24.04.2018
21.04.2018 FK Rajec - TJ Višňové 4:1  viac informácii
4.11.2017 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec 1:1 4.11.2017 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec 1:1
24.04.2018
4.11.2017 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec 1:1 viac informácii
Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
23.04.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. TJ Višňové V. liga skupina A–SsFZ - sobota 21.4. o 16:00 h; Dorastenci - sobota 21… viac informácii

Fotogaléria

Aprílová detská improliga - 2017 Aprílová detská improliga - 2017
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2016 jeseň - 2016
17.02.2018
Rajec žil improvizáciou. Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline usporiadali v piatok 11. novembra… viac informácii
- 2010 - 2010
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2009 jeseň - 2009
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii

Kontakty

Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
08.03.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
01.03.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa