Úvod

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou… viac informácii

Senzačné rajecké kultúrne leto: AKCENT LIVE

Senzačné rajecké kultúrne leto: AKCENT LIVE
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2017: Koncert skupiny AKCENT LIVE, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. júla 2017 o 18. hodine na Námestí v Rajci viac informácii

IX. RAJROCKFEST 2017

IX. RAJROCKFEST 2017
Mesto Rajec vás pozýva na IX. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 7.7.2017 od 18. hodiny na Námestí SNP v Rajci.   Vystúpia: Dobrý nápad, Ploštín Punk, Amphibios, Farizeo.   Vstup FREE. Tombola viac informácii

Rajecké hody 2017: Rajecké hodovanie

Rajecké hody 2017: Rajecké hodovanie
  Mesto Rajec a Rímskokatolícka farnosť Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2017 na RAJECKÉ HODOVANIE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. júna Sväté omše v Kostole sv. Ladislava v Rajci 8.00; 9.30; 11.00 hod.Od 16. hodiny na Námestí SNPVšetci sme si rovní - tanečný program súboru… viac informácii

Rajecké hody 2017: Rajecká retrojazda

Rajecké hody 2017: Rajecká retrojazda
  Veteránisti Rajeckej doliny a Mesto Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2017 na RAJECKÚ RETROJAZDU, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. júna od 9. hodiny na Námestí SNP v Rajci.   Vystúpia: 9.00 hod. country skupiny ŽILINSKÝ DOSTAVNÍK14.00 hod. hudobná skupina BLUE TIME•… viac informácii

Rajecké hody 2017: Koncert populárnej hudby

Rajecké hody 2017: Koncert populárnej hudby
  Mesto Rajec a Základná umelecká školy Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2017 na KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY ZUŠ Rajec, ktorý sa uskutoční v piatok 23. júna o 15. hodine na Námestí v Rajci viac informácii

Voľné pracovné miesto - pracovník údržby zelene

MESTO RAJEC,Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície pracovník údržby zelene   Kvalifikačné predpoklady: - učňovské vzdelanie, stredné odborné vzdelanie   Iné kritériá a požiadavky: - zdravotná spôsobilosť, - technické… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ako zriaďovateľ materských škôl   prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku… viac informácii

Voľné pracovné miesto - príprava stavieb, rozpočtár

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Príprava stavieb, rozpočtár   Kvalifikačné predpoklady: - Min. úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru ukončené maturitou   Iné kritériá… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/00835()-003/Ros V Žiline dňa 25.04.2017 vybavuje: Ing. Rosincová, 041-5076820   Verejná… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Rajecká stonožka

Rajecká stonožka
  RAJECKÁ STONOŽKA   Cieľom nášho združenia je vytvárať pre rodičov s deťmi príťažlivé prostredie na uskutočňovanie aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, mládeže, ale aj dospelých a viesť ich k športovej… viac informácii

Mesto

Symboly mesta Rajec Symboly mesta Rajec
21.06.2017
SYMBOLY MESTA RAJEC   Poznámka - kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení Erb mesta Rajec.Historickým patrónom… viac informácii
Obyvateľstvo mesta Rajec
19.06.2017
ROK stavk 31.12 br. Obyvateľstvo mesta Rajec Počet obyvateľov Muži Ženy Narodení Zomrelí Prihlásení Odhlásení 1991 5758       … viac informácii
Demografická štruktúra obyvateľstva
19.06.2017
DEMOGRAFICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA MESTA RAJEC Rok 2013 2014 2015 2016     Veková skupina M Ž spolu M Ž spolu M Ž spolu M Ž spolu M… viac informácii
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
15.06.2017
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 22. júna 2017
23.06.2017
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 19. júna 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2017
16.06.2017
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. decembra 2016 /span> Rokovací poriadok Mestského… viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
16.06.2017
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-6.6.2017
15.06.2017
    NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. .../2017 Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bako
21.06.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 16.06.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Milan… viac informácii
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Janka Veselá
15.06.2017
M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Balcer
15.06.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 15.06.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Mieresová
15.06.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 08.06.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Mária… viac informácii

Mestská polícia

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
20.06.2017
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast… viac informácii
Kontakty
12.04.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
01.03.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii

Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín
26.05.2017
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Verejná vyhláška - ELSPOL - SK, s. r. o.
15.05.2017
ELSPOL - SK, s. r. o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo,   VEREJNÁ VYHLÁŠKA   Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
05.05.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R.… viac informácii
Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá odd. Výstavby a Životného prostredia
25.04.2017
  Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.   VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec… viac informácii

Kultúra

Senzačné rajecké kultúrne leto: AKCENT LIVE Senzačné rajecké kultúrne leto: AKCENT LIVE
14.06.2017
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2017: Koncert skupiny AKCENT LIVE, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. júla 2017 o 18.… viac informácii
IX. RAJROCKFEST 2017 IX. RAJROCKFEST 2017
14.06.2017
Mesto Rajec vás pozýva na IX. RAJROCKFEST, ktorý sa uskutoční v piatok 7.7.2017 od 18. hodiny na Námestí SNP v Rajci.   Vystúpia: Dobrý… viac informácii
Rajecké hody 2017: Rajecké hodovanie Rajecké hody 2017: Rajecké hodovanie
14.06.2017
  Mesto Rajec a Rímskokatolícka farnosť Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2017 na RAJECKÉ HODOVANIE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25… viac informácii
Rajecké hody 2017: Rajecká retrojazda Rajecké hody 2017: Rajecká retrojazda
14.06.2017
  Veteránisti Rajeckej doliny a Mesto Rajec vás pozývajú v rámci RAJECKÝCH HODOV 2017 na RAJECKÚ RETROJAZDU, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 6/2017 Rajčan 6/2017
09.06.2017
RAJČAN 6/2017; súbor PDF; 6,75 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Materská škola bude otvorená aj… viac informácii
Rajčan 5/2017 Rajčan 5/2017
12.05.2017
RAJČAN 5/2017; súbor PDF; 7,10 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Javorová ulica sa sprejazdní –… viac informácii
Rajčan 4/2017 Rajčan 4/2017
03.05.2017
RAJČAN 4/2017; súbor PDF; 6,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Riaditeľa ZUŠ Rajec… viac informácii
Rajčan 3/2017 Rajčan 3/2017
03.05.2017
RAJČAN 3/2017; súbor PDF; 8,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Mestská polícia pracuje v… viac informácii

Šport

18.6.2017 FK Terchová - FK Rajec 3:1 18.6.2017 FK Terchová - FK Rajec 3:1
20.06.2017
18.6.2017 FK Terchová - FK Rajec 3:1 viac informácii
11.6.2017 FK Rajec - TJ Višňové 5:0 11.6.2017 FK Rajec - TJ Višňové 5:0
16.06.2017
11.6.2017 FK Rajec - TJ Višňové 5:0 viac informácii
10.6.2017 FK Rajec  - TJ Višňové 5:0 10.6.2017 FK Rajec - TJ Višňové 5:0
16.06.2017
10.6.2017 FK Rajec  - TJ Višňové 5:0 viac informácii
27.5.2017 FK Rajec - OŠK Nededza 1:2 27.5.2017 FK Rajec - OŠK Nededza 1:2
16.06.2017
27.5.2017 FK Rajec - OŠK Nededza 1:2 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
17.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
17.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa