Úvod

Dobrovoľníci na archeologický výskum

Dobrovoľníci na archeologický výskum
    DOBROVOĽNÍCI NA ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM   Mesto Rajec hľadá dobrovoľníkov na realizáciu archeologického výskumu, ktorý sa uskutoční   v dňoch 4. – 8.9. a 11 – 14.9.2017   Podrobnejšie informácie o tejto aktivite Vám poskytneme na sekretariáte MsÚ Rajec, alebo na tel.… viac informácii

Voľné pracovné miesto - upratovačka

MESTO RAJEC,Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície upratovačka     Termín nástupu: od 01.09.2017   Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť: - osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2,… viac informácii

Hydinový hnoj na parcele za hospodárskym dvorom Krivín

Hydinový hnoj na parcele za hospodárskym dvorom Krivín
  Agroregión a.s. Rajec informuje občanov,   že v dňoch 16. - 19. augusta 2017   bude aplikovať hydinový hnoj na parcele za hospodárskym dvorom Krivín. Hnoj sa bude zapracovávať do pôdy do 24 hodín po aplikácii. viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. Hollého - Lipová - M.R.Štefánika - Smreková - Štúrova - Zakamenica

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      8.9.2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Veľký rajecký deň 2017 - Rajecký jarmok a Rajecký maratón

Veľký rajecký deň 2017 - Rajecký jarmok a Rajecký maratón
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na Veľký rajecký deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. augusta 2017. Súčasťou dňa je Rajecký jarmok a Rajecký maratón   8.00 hod. mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého… viac informácii

Výluka na trati Rajec - Žilina 15., 21. a 22. augusta 2017

Výluka na trati Rajec - Žilina 15., 21. a 22. augusta 2017
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 15., 21. a 22. augusta 2017 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a… viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec   Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec vyhlásené dňa 3.7.2017 s termínom… viac informácii

Podporme projekty pre naše mesto Rajec

Podporme projekty pre naše mesto Rajec
Podporme projekty pre naše mesto Rajec Mesto Rajec za zapojilo do Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP JEDNOTA Slovensko podaním troch žiadostí o grant. Všetky projekty úspešne postúpili do ďalšieho kola hodnotenia projektov, ktoré spočíva v hlasovaní prostredníctvom žetónov (za… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. Bystrická; Vojtova

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa   10.08.2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Strelby 8/2017

Strelby 8/2017
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   17. 8. od 08:00 do 15:00 18. 8. 08:00 14:00 19. 8. 08:00 12:00 21.8. 08:00 24:00 22. 8. 08:00 15:00 23. 8. 08:00 24:00 24. 8. 08:00 15:00 26. 8. 08:00 12:00 28. 8.… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika. Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou… viac informácii

Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ako zriaďovateľ materských škôl   prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky   Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Mesto

Dokumenty Dokumenty
18.08.2017
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii
Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
16.08.2017
    Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“   Vedúci partner – žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22… viac informácii
Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu" Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"
16.08.2017
Nazwa mikroprojektu:   Edukacyjna ścieżka "Wokół Rajeckiego zamku"   Współfinansowanie: Europejsky fundusz regionalnego… viac informácii
Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
21.07.2017
  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 28.6.2017   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-31.7.2017
18.08.2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. august 2017
18.08.2017
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 14. augusta 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017
16.08.2017
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2017 viac informácii

Mestský úrad

Dobrovoľníci na archeologický výskum Dobrovoľníci na archeologický výskum
18.08.2017
    DOBROVOĽNÍCI NA ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM   Mesto Rajec hľadá dobrovoľníkov na realizáciu archeologického výskumu, ktorý sa uskutoční… viac informácii
Voľné pracovné miesto - upratovačka
18.08.2017
MESTO RAJEC,Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície upratovačka     Termín… viac informácii
Hydinový hnoj na parcele za hospodárskym dvorom Krivín Hydinový hnoj na parcele za hospodárskym dvorom Krivín
18.08.2017
  Agroregión a.s. Rajec informuje občanov,   že v dňoch 16. - 19. augusta 2017   bude aplikovať hydinový hnoj na parcele za… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Magdaléna Grupáčová
16.08.2017
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 14.08.2017 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Magdaléna… viac informácii

Mestská polícia

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
20.06.2017
PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast… viac informácii
Kontakty
12.04.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017 Výdaj parkovacích kariet pre rok 2017
01.03.2017
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2017.     Dňom 3.1.2017 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích… viac informácii
Z udalostí MsP za mesiac február 2016
28.04.2016
Z udalostí MsP za mesiac február 2016   ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej… viac informácii

Životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad"
07.08.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R.… viac informácii
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Cyklochodník Rajec – Šuja
31.07.2017
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/992/2017/ST/45-Ďu dňa 25.7.2017  … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - INS FTTH ZA Klaster RAJC 03
21.07.2017
Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec   č.j.01/1514/2017 dňa 11.7.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
21.07.2017
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R.… viac informácii

Kultúra

Senzačné rajecké kultúrne leto: AT BAND Senzačné rajecké kultúrne leto: AT BAND
18.08.2017
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2017:   koncert skupiny AT BAND, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. júla 2017 o… viac informácii
Veľký rajecký deň 2017 - Rajecký jarmok a Rajecký maratón Veľký rajecký deň 2017 - Rajecký jarmok a Rajecký maratón
16.08.2017
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na Veľký rajecký deň, ktorý sa… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
16.08.2017
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 13.08.2016 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 13.08.2016
15.08.2017
Výber z programu: - Mažoretky KORDOVÁNKY - Zahoď starosti (Otto Weiter a Andrea Fischer) - folklórny súbor DREVÁR z Krásna nad Kysucou - CHIKI LIKI… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2017 Rajčan 7-8/2017
14.07.2017
RAJČAN 7-8/2017; súbor PDF; 8,70 MB   V tomto čísle si prečitate:Na Javorovej ul. je už chodník rozšírený – na otázky odpovedá primátor mesta;… viac informácii
Rajčan 6/2017 Rajčan 6/2017
09.06.2017
RAJČAN 6/2017; súbor PDF; 6,75 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Materská škola bude otvorená aj… viac informácii
Rajčan 5/2017 Rajčan 5/2017
12.05.2017
RAJČAN 5/2017; súbor PDF; 7,10 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Javorová ulica sa sprejazdní –… viac informácii
Rajčan 4/2017 Rajčan 4/2017
03.05.2017
RAJČAN 4/2017; súbor PDF; 6,70 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Riaditeľa ZUŠ Rajec… viac informácii

Šport

FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ
18.08.2017
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; 30.4.2017          … viac informácii
Rajecký maratón - 2017 Rajecký maratón - 2017
15.08.2017
VÝSLEDKY RAJECKÉHO MARATÓNU MARATÓN Muži: 1. Tibor Sahajda (TJ Obalservis Košice) – 2:23:51 *slovenský výkon roka 2. Daniel Orálek (behejbrno.com)… viac informácii
6.82017 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 4:2 6.82017 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 4:2
08.08.2017
6.82017 FK Rajec - TJ Slovan Skalité 4:2 viac informácii
22.7.2017 Slovnaft Cup 1.kolo; FK Rajec - TJ Jednota Bánová 2:2; pokutové kopy 0:3 22.7.2017 Slovnaft Cup 1.kolo; FK Rajec - TJ Jednota Bánová 2:2; pokutové kopy 0:3
08.08.2017
 22.7.2017 Slovnaft Cup 1.kolo; FK Rajec - TJ Jednota Bánová 2:2; pokutové kopy 0:3 viac informácii

Fotogaléria

Deň materských škôl na Slovensku Deň materských škôl na Slovensku
17.11.2016
Deň materských škôl na Slovensku 4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária… viac informácii
Materské školy - z nášho života Materské školy - z nášho života
17.11.2016
Materská škola  - ul. Mudrochova    Z nášho života - Fotogaléria   Materská škola - ul. Obrancov mieru   Z nášho… viac informácii
Kultúrne podujatia Kultúrne podujatia
24.09.2015
Výročia a oslavy Besedy, výstavy a prehliadky Divadelné predstavenia Koncerty Medzinárodný deň detskej knihy Detská improliga 1. jún - Kúzelný… viac informácii
Šport Šport
24.09.2015
FK Rajec - futbalový klub Šachový  Kráľ Rajca HCB Rajec Rajecký maratón Slovenský rybársky zväz - MsO Žilina - ObO 4 Rajec Športovec roka Školy… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
26.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
08.11.2016
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa